Franciaország

2007. május 25.

Franciaország zászlója

 

 

 

 

 

Jogszabályi háttér

A francia drogjogi szabályozás kereteit napjainkig egy 1970-es jogszabály adja, amelynek fő céljai a következők voltak: a drogkereskedelem szigorú visszaszorítása, a kábítószer-használat tiltása, ugyanakkor pusztán használat esetére alternatív büntetési módok kidolgozása, a gyógykezelést vállaló drogfüggők ingyenes és név nélkül történő (anonymus) ellátása. Az 1970-es jogszabály komolyabb átdolgozására ugyan több javaslat is született (1978,1990 és 1995 során), azonban végül mindössze miniszteri rendeletek útján módosították, ahol az szükségesnek mutatkozott. Legutóbbi kiegészítése 2001-ben történt meg.    

Illegális drogok

Egy 1990-es dekrétum a következőképpen osztályozza a tiltott szereket:

I.        osztály: narkotikus anyagok (cannabis, kokain, heroin, metadon. ópium)
II.  osztály: kodeinhez és propriamhoz hasonló anyagok
III. osztály: pszichotróp anyagok (amfetamin, ecstasy, LSD stb.)
IV. osztály: nemzetközileg nem ellenőrzött anyagok (MBDB, 4-MTA, ketamin, Nabilon stb.)

Ezek a kategóriák nem járnak különböző büntetőjogi megítéléssel, a francia jogszabályok ugyanazon büntetési tételekkel sújtják a különböző osztályba tartozó drogok használóit, termesztőit és kereskedőit.

A tiltó törvények ellenére Franciaország az Európai Unió egyik legnagyobb kannabisz fogyasztója. Egy 2010-es felmérés szerint a 13,4 millió 11-75 év közötti francia próbálta ki legalább egyszer a kannabiszt élete során. A rendszeres fogyasztók számát 1,2 millióra teszik.

Legfontosabb (és leggyakoribb) elkövetési magatartások, büntetési tételek

Az 1970. évi drogtörvény alapján az illegális drogok puszta fogyasztásáért is 1 évig terjedő szabadságvesztés volt kiszabható. 1999-ben azonban széleskörű társadalmi vitákat követően már igazságügyi miniszteri rendelet írta elő a jogalkalmazóknak, hogy a csekély mennyiségű drogot saját használatra birtokló elkövetők büntetőjogi üldözése helyett irányítsák át őket a kezelőintézményekhez. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy a fogyasztó egy írásbeli figyelmeztetést kap arról, hogy keresse fel a kezelőhelyek egyikét. Az 1999-es rendelet óta puszta fogyasztás miatt ritkán indítanak büntetőeljárást.  

A kábítószerek birtoklása is büntetendő, tekintet nélkül arra, hogy a birtoklás személyes használatra, vagy kereskedelmi célzattal történt-e. Egyszerű birtoklásnál is felmerülhet a kereskedelem gyanúja, a birtokolt kábítószerek mennyisége alapján, amelyet a vádló mérlegel esetről esetre.

Az illegális drogok terjesztését a törvény minden esetben kereskedelemnek tekinti, még akkor is, ha nem haszonszerzés céljából történt. A szankciók 10 évig tartó szabadságvesztés és/vagy pénzbüntetés. Csupán egy kivételt tesz azokkal a függőkkel, akik saját adagjuk megszerzése céljából terjesztettek drogot.

Elterelés lehetősége

Az elterelésnek több módja is lehetséges, így például kártérítés önkéntes megfizetése, közmunka teljesítése vagy gyógykezelés vállalása is a büntetőeljárás megszüntetéséhez vezethet.

Ugyanakkor a birtoklásra vonatkozó szigorú büntetési rendszernek köszönhetően csak 2011-ben 50 092 esetben szabtak ki büntetést drogfogyasztókra. A vádemelések 90 százalékában cannabisszal való visszaélés miatt folytattak eljárást. Az esetek 58 százalékában szabtak ki büntetést az elkövetőkre, aminek 30 százaléka felfüggesztett vagy letöltendő börtönbüntetés volt.

Csekély és jelentős mennyiség

Nincs információ (illetve mérlegelés kérdése).

Újdonságok

Az egyes drogok dekriminalizálásáról és kannabisz legalizálásáról jelenleg is vita folyik, de egyelőre még az előbbire is kevés esély mutatkozik. A téma annyira megosztó, hogy még az egy párton belüli politikusok is gyakran mást gondolnak a kérdésről.

2012-ben a francia hatóságok 54,4 tonna cannabist foglaltak le Franciaországban, melynek 94 százaléka Marokkóból származott. Szintén 2012-ben 701 kg heroint, 5,6 tonna kokaint és 157 ezer darab ecstasy tablettát foglaltak le. Ez utóbbi három anyag tekintetében a lefoglalt mennyiségek az utóbbi időben folyamatosan csökkennek.

A Francia Nemzetgyűlés 2015 áprilisában megszavazta, hogy a következő években Párizsban, Bordeaux-ban és Strasbourgban kísérleti jelleggel, felügyelt drogfogyasztói szobák működjenek

 

Forrás: http://www.emcdda.europa.eu, http://hu.euronews.com/

Frissítve: 2015.08.11.