Az ügyész szerint már nem bűnpártolás a tűcsere

2009. április 28.

Korábban bűnpártolásnak minősítették - 2007 óta azonban az ügyészség szerint is jogszerű a tűcsere

Régi olvasóink még emlékezhetnek, hogy a TASZ 2005-ben kampányt indított azért, hogy a tűcsere programok körüli jogi bizonytalanságra felhívja a figyelmet. Korábban ugyanis a Legfőbb Ügyészség egy olyan állásfoglalást tett közzé, amely szerint a tűcsere bűnpártolásnak minősül, ezért a rendőrségnek hivatalból el kell járnia nem csak a kliensekkel, hanem még a munkatársakkal szemben is.

Azóta azonban változott a helyzet - például a kormány a Szociális Törvényben rendezte az alacsonyküszöbű szolgáltatások (értsd: olyan programok, amik nem követelik meg a klienstől a szermentességet) jogi státuszát. Ugyanaz az ügyész, aki pár évvel ezelőtt még a tűcsere ellen foglalt állást, most olyan tartalmú levelet küldött Miletics Marcellnak, a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront tűcsereprogram vezetőjének, amelyből kiderül: az ügyészség immár nem gördít akadályt ezen programok működése elé. 

A teljes levél letölthető itt!
 

Részlet a levélből

"... a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/A§-ának 1. bekezdésének módosításával, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet új 39/L.§-a (3) bekezdése a) pontjának beiktatásával a jogalkotó 2007. január 1-jétől megteremtette a tűcsere programokban részt vevő civil szervezetek és egyházi szervek e tevékenységének jogszabályi alapját, így a közreműködők jogi helyzete, és a felelőség kérdése tisztázódott. További eredményes és sikeres munkát kívánok Önnek és a Szolgálatnak."

Így lehetőség nyílhat arra, hogy országos szintű megállapodást hozzanak tető alá az ORFK és a tűcsere-programok között, amely garantálhatja a szociális munkások és a kliensek büntetlenségét - bizonyos korlátok között. Például a rendőrség nem végezne célirányos igazoltatást a programok közelében, illetve a tűcseréből steril fecskendőt elhozó klienseket nem állítaná elő vizeletvétel céljából. Ugyanakkor azok a droghasználók, akiknél a rendőrség bármilyen mennyiségben is kábítószert talál (értsd: akár a fecskendőn lévő maradványokat), nem mentesülhetnek a büntetőeljárás alól. Erre csakis a Büntető Törvénykönyv reformja nyújtana lehetőséget, amit a TASZ már 1994 óta szorgalmaz.

A korábban a BRFK és a budapesti tűcsere programok között aláírt megállapodás szövege (ezt szeretnék most országossá tenni).

Sárosi Péter