Tiltott szerek jegyzékei

2012. január 19.

Melyek a tiltott szerek Magyarországon? Itt megtalálod a teljes és hatályos listát!

Magyarországon az ENSZ 1961-es és 1971-es kábítószer-egyezményeit a 2005. évi XXX. törvényben hirdette ki az Országgyűlés. A kábítószerek hatályos listáját a 142/2004. évi XXX. törvény és az 1998. évi XXV. törvény melléklete tartalmazza.

A törvény a kábítószereket különféle jegyzékekbe sorolja, ezek alapján az egyes szerek eltérő jogi státusszal rendelkeznek, különösen annak tükrében, hogy a magyar állam elismeri-e azok gyógyászati felhasználását, illetve milyen veszélyeket tulajdonít nekik - így egyes szereknek van elismert és engedélyezett gyógyászati felhasználása, míg másoknak nincs.

A hatályos magyar jogszabály alapján összesen 9 jegyzék létezik, ezek nagy részt az ENSZ kábítószer-egyezményeiben szereplő szerek átvételét képezik:

- az 1961. évi egységes kábítószeregyezmény négy jegyzéke által tartalmazott szerek - az egyezmny I. és IV. listáját a magyar jogszabály összevonta a K1 jegyzékbe

  • K1 jegyzék: csak gyógyászati és tudományos felhasználás engedélyezett, csak orvosi recept ellenében kapható, az ország csak limitált mennyiségben használhatja fel, szigorú adminisztráció az importra és exportra
  • K2 jegyzék: nincsen mennyiségi limit arra, hogy egy évben mennyi használható fel
  • K3 jegyzék: kevésbé szigorú szabályok, az import-export esetében nincs a kormánynak regisztrációs kötelessége, csak az egy évi forgalom mennyiségét kell lejelentenie

- 1971. évi pszichotróp anyagokról szóló egyezmény négy jegyzékét vette át a magyar jogalkotó:

  • P1 jegyzék: jelentős egészségügyi veszéllyel jár, nincs elismert orvosi felhasználás - főleg a pszichedelikus hatású szerek tartoznak ide
  • P2 jegyzék: a limitált terápiás felhasználás elismert, főleg amfetamin típusú stimulánsok
  • P3 jegyzék: a jelentős gyógyászati felhasználással rendelkező, de nagy abúzus-potenciállal rendelkező anyagok, pl. barbiturátok
  • P4 jegyzék: a gyengébb barbiturátok és más hipnotikumokat, gyengébb stimulánsokat tartalmazó lista

A kábítószerek (A) és a pszichotróp anyagok (B) listája mellé 2012-ben bevezették az ún. C-listát is, erről bővebben olvashatsz itt! A C-listára veszik fel azokat a dizájner drogokat, amelyeket azért fejlesztettek ki élelmes üzletemberek, hogy az illegális drogok legális helyettesítőszereiként lehessen őket árusítani. A C-lista ún. generikus képleteket (szercsoportok) és egyedi vegyületek képleteit is tartalmazza. 

VIGYÁZAT! Attól, hogy egy adott képlethez tartozó vegyület nem C-listás, még egyáltalán nem biztos, hogy amennyiben megrendeled, akkor a csomag valóban azt a vegyületet fogja tartalmazni. Előfordult már olyan, hogy valaki rendelt egy bizonyos anyagot, de a posta mást szállított ki neki, ami viszont kábítószernek minősült! 

 

MELLÉKLET: a tiltott szerek jegyzéeki a 66/2012. (IV.2.) kormányrendelet alapján

 

A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE

 

Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)

 

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

2

Acetorphine
(acetorfin)

3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

3

Acetyl-alpha-methylfentanyl* 
(acetil-alfa-metilfentanil)

N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

4

Acetylmethadol 
(acetilmetadol)

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

5

Alfentanil 
(alfentanil)

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxy-methyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

6

Allylprodine 
(allilprodin)

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

7

Alphacetylmethadol 
(alfacetilmetadol)

alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

8

Alphameprodine 
(alfameprodin)

alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

9

Alphamethadol 
(alfametadol)

alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

10

Alpha-methylfentanyl* 
(alfa-metilfentanil)

N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

11

Alpha-methylthiofentanyl* 
(alfa-metiltiofentanil)

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

12

Alphaprodine 
(alfaprodin)

alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

13

Anileridine 
(anileridin)

1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

14

Benzethidine 
(benzetidin)

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

15

Benzylmorphine 
(benzilmorfin)

3-benzylmorphine

16

Betacetylmethadol 
(betacetilmetadol)

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

17

Beta-hydroxyfentanyl* 
(béta-hidroxifentanil)

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

18

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl* 
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

19

Betameprodine 
(betameprodin)

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

20

Betamethadol 
(betametadol)

beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

21

Betaprodine 
(betaprodin)

beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

22

Bezitramide 
(bezitramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)-
piperidine

23

Cannabis*, cannabis resin* and 
extracts and tinctures of cannabis 
(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*, 
-extraktum és -tinktúra)

 

24

Clonitazene 
(klonitazén)

2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

25

Coca leaf 
(Koka levél)

 

26

Cocaine 
(kokain)

methyl ester of benzoylecgonine

27

Codoxime 
(kodoxim)

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

28

Concentrate of poppy straw (CPS) 
(mákszalma koncentrátum)

A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.

29

Desomorphine
(dezomorfin)

Dihydrodeoxymorphine

30

Dextromoramide 
(dextromoramid)

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-morpholine

31

Diampromide 
(diampromid)

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

32

Diethylthiambutene 
(dietiltiambutén)

3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

33

Difenoxin 
(difenoxin)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

34

Dihydroetorphine 
(dihidroetorfin)

7,8-dihydro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydro-oripavine

35

Dihydromorphine 
(dihidromorfin)

 

36

Dimenoxadol 
(dimenoxadol)

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

37

Dimepheptanol 
(dimepheptanol)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

38

Dimethylthiambutene 
(dimetiltiambutén)

3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

39

Dioxaphetyl butyrate 
(dioxafetil-butirát)

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

40

Diphenoxylate 
(difenoxilát)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

41

Dipipanone 
(dipipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

42

Drotebanol 
(drotebanol)

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta, 14-diol

43

Ecgonine 
(ekgonin)

észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak

44

Ethylmethylthiambutene 
(etilmetiltiambutén)

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

45

Etonitazene 
(etonitazén)

1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

46

Etorphine
(etorfin)

tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

47

Etoxeridine 
(etoxeridin)

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

48

Fentanyl 
(fentanil)

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

49

Furethidine 
(furetidin)

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

50

Heroin* 
(heroin)

Diacetylmorphine

51

Hydrocodone 
(hidrokodon)

Dihydrocodeinone

52

Hydromorphinol 
(hidromorfinol)

14-hydroxydihydromorphine

53

Hydromorphone 
(hidromorfon)

Dihydromorphinone

54

Hydroxypethidine 
(hidroxipetidin)

4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

55

Isomethadone 
(izometadon)

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

56

Ketobemidone
(ketobemidon)

4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

57

Levomethorphan1
(levometorfán)

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

58

Levomoramide 
(levomoramid)

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine

59

Levophenacylmorphan 
(levofenacilmorfán)

(1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

60

Levorphanol1
(levorfanol)

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

61

Metazocine 
(metazocin)

2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

62

Methadone 
(metadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

63

Methadone intermediate 
(metadon intermedier)

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

64

Methyldesorphine 
(metildezorfin)

6-methyl-delta-6-deoxymorphine

65

Methyldihydromorphine 
(metildihidromorfin)

6-methyldihydromorphine

66

3-methylfentanyl* 
(3-metilfentanil)

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

67

3-methylthiofentanyl* 
(3-metiltiofentanil)

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

68

Metopon 
(metopon)

5-methyldihydromorphinone

69

Moramide intermediate 
(moramid intermedier)

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

70

Morpheridine 
(morferidin)

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

71

Morphine 
(morfin)

 

72

Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide Morphine-N-oxide

(morfin-metilbromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is)

73

Morphine-N-oxide 
(morfin-N-oxid)

 

74

MPPP*

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

75

Myrophine 
(mirofin)

Myristylbenzylmorphine

76

Nicomorphine 
(nikomorfin)

3,6-dinicotinylmorphine

77

Noracymethadol 
(noracimetadol)

(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

78

Norlevorphanol 
(norlevorfanol)

(-)-3-hydroxymorphinan

79

Normethadone 
(normetadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

80

Normorphine 
(normorfin)

demethylmorphine or N-demethylated morphine

81

Norpipanone 
(norpipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

82

Opium 
(ópium)

 

83

Oripavine
(oripavin)

 

84

Oxycodone 
(oxikodon)

14-hydroxydihydrocodeinone

85

Oxymorphone 
(oximorfon)

14-hydroxydihydromorphinone

86

Para-fluorofentanyl* 
(para-fluorofentanil)

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

87

PEPAP*

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

88

Pethidine 
(petidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

89

Pethidine intermediate A 
(petidin A intermedier)

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

90

Pethidine intermediate B 
(petidin B intermedier)

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

91

Pethidine intermediate C 
(petidin C intermedier)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

92

Phenadoxone 
(fenadoxon)

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

93

Phenampromide 
(fenampromid)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

94

Phenazocine 
(fenazocin)

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

95

Phenomorphan 
(fenomorfán)

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

96

Phenoperidine 
(fenoperidin)

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

97

Piminodine 
(piminodin)

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

98

Piritramide 
(piritramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

99

Proheptazine 
(proheptazin)

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

100

Properidine 
(properidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

101

Racemethorphan 
(racemetorfán)

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan

102

Racemoramide 
(racemoramid)

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine

103

Racemorphan 
(racemorfán)

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

104

Remifentanil 
(remifentanil)

1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

105

Sufentanil 
(szufentanil)

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

106

Thebacon 
(tebakon)

Acetyldihydrocodeinone

107

Thebaine 
(tebain)

 

108

Thiofentanyl* 
(tiofentanil)

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

109

Tilidine 
(tilidin)

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

110

Trimeperidine 
(trimeperidin)

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;

– valamint az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

 

Megjegyzés:

A K1 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I. listával.

Az 1-gyel jelölt anyagok esetében a dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

A *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is szerepelnek.

 

Kábítószerek 2. jegyzéke (K2)

 

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

2

Acetyldihydrocodeine 
(acetildihidrokodein)

 

3

Codeine 
(kodein)

3-methylmorphine

4

Dextropropoxyphene 
(dextropropoxifén)

alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

5

Dihydrocodeine 
(dihidrokodein)

 

6

Ethylmorphine 
(etilmorfin)

3-ethylmorphine

7

Nicocodine 
(nikokodin)

6-nicotinylcodeine

8

Nicodicodine 
(nikodikodin)

6-nicotinyldihydrocodeine

9

Norcodeine 
(norkodein)

N-demethylcodeine

10

Pholcodine 
(folkodin)

Morpholinylethylmorphine

11

Propiram 
(propiram)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.

 

Megjegyzés:

A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)

 

1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensű gyógyszerek:

– acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)

– codeine (kodein)

 dihydrocodeine (dihidrokodein)

– ethylmorphine (etilmorfin)

 nicocodine (nikokodin)

 nicodicodine (nikodikodin)

 norcodeine (norkodein)

 pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál, kivéve az injekciós készítményeket.

2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.

3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak a Pszichotróp Egyezmény hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

4. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

7. Az alábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek:

10 g Pulvis opii

10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma

80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).

8. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE

 

Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)

 

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

2

AL ***

4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin °

3

BDB***

1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°°

4

Brolamfetamine
(brolamfetamin) / DOB /

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

5

BZPEU3

1-benzilpiperazinEU3
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin

6

Cathinone
(katinon)

(-)-(S)-2-amino-propiophenone

7

2C-I EU2

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine EU2
4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan
°°

8

2C-T-2 EU2

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan
°°

9

2C-T-7 EU2

2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan
°°

10

DET

3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole

11

DMA

(±)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

12

DMHP

3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

13

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

14

DOC***

2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin°
1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

15

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

16

Eticyclidine
(eticiklidin) / PCE /

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

17

Etryptamine
(etriptamin)

3-(2-aminobutyl)indole

18

FLEA***

N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin
°
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°

19

4-fluoroamphetamine**
(4-fluoramfetamin)
/ 4-FA, 4-FMP

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

20

N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)

(±)-N[a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine

21

JWH-018**

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

22

JWH-081**

(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

23

JWH-073**

(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

24

JWH-122**

(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

25

JWH-210**

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

26

(+)-Lysergide
(+)-lizergid / LSD, LSD-25 /

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8 b -carboxamide

27

MAL***

3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°

28

MBDB***

2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
°
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°°

29

mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)

meta-chlorophenylpiperazine° vagy
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]
°°

30

MDE, N-ethyl MDA
(N-etil-MDA)

(±)N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

31

MDMA

(±)N,a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

32

3,4-methylendioxypirovalerone (3,4-metiléndioxipirovaleron)
/ MDPV **

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

33

4-methylethcathinone**
(4-metiletkatinon)
/4-MEC

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

34

Methylone**
(Metilon)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one

35

Mephedrone EU4
(mefedron)

(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one,
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC

36

Mescaline
(meszkalin)

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

37

Methcathinone
(metkatinon)

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

38

4-methylaminorex
(4-metilaminorex)

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

39

MMDA

5-methoxy-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

40

4-MTA

a -methyl-4-methylthiophenethylamine

41

N-Me-1-PEA***

1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin

42

Parahexyl
(parahexil)

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

43

1-PEA***

1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin°

44

PMA

p-methoxy-a-methylphenethylamine

45

PMMAEU1

paramethoxymethylamphetamineEU1 vagy
N-methyl- 1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy
p-methoxy-N,
a-dimethylphenethylamine

46

Psilocine
(pszilocin) /Psilotsin/

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

47

Psilocybine
(pszilocibin)

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

48

Rolicyclidine
(roliciklidin) / PHP, PCPY/

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

49

STP / DOM /

2,5-dimethoxy- a,4-dimethylphenethylamine

50

Tenamfetamine
(tenamfetamin) / MDA /

a-methyl-3,4 -(methylenedioxy)phenethylamine

51

Tenocyclidine
(tenociklidin) / TCP /

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

52

Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants
(a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik)
/ THC /

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol

(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

53

TMA
(trimetoxiamfetamin)

(±)-3,4,5-trimethoxy- a-methylphenethylamine

54

TMA-2 EU2
(2,4,5- trimetoxiamfetamin)

2,4,5-trimethoxyamphetamine EU2
1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
°°

 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P1 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált I. lista alapján készült, kiegészítve az

EU-val jelölt, az EU által a tagállamok számára előírt ellenőrzött hatóanyagokkal (EU1 – Council Decision 2002/188/JHA of 28 February 2002; EU2 – Council Decision 2003/847/JHA of 27 November 2003; EU3 – Council Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008; EU4– Council Decision 2010/759/JHA of 2 December 2010), valamint a **-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása,

A ***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

A °-gal jelölt, dőlt betűvel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név vagy nevek, alatta, (ha van), a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés.

Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)

 

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés 
/illetve más név vagy rövidítés, vagy külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

2

Amfetamine
(amfetamin) /amphetamine/

(±)-á-methylphenethylamine

3

Amineptine
(amineptin)

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

4

Buprenorphine**
(buprenorfin)

21-cyclopropyl-7-á-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

5

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

6

Dexamfetamine
(dexamfetamin) /dexamphetamine/

(+)-á-methylphenetylamine

7

Dronabinol2
(dronabinol)
/delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants
/delta-9-tetrahidrokannabinol (delta-9-THC) és sztereokémiai varánsai/

(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol

8

Fenetylline
(fenetillin)

7-[2-[(á-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

9

GHB**
(gamma-hidroxi-vajsav)

ă-hydroxybutyric acid

10

Ketamine***
(ketamin)

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

11

Levamfetamine
(levamfetamin) /Levamphetamine/

(-)-(R)-á-methylphenethylamine

12

Levomethamphetamine
(levometamfetamin)

(-)-N,á-dimethylphenethylamine

13

Mecloqualone
(meklokvalon)

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

14

Metamfetamine
(metamfetamin) /Metamphetamine/

(+)-(S)-N,á-dimethylphenethylamine

15

Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)/Metamphetamine racemate/

(±)-N,á-dimethylphenethylamine

16

Methaqualone
(metakvalon)

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

17

Methylphenidate
(metilfenidát)

methyl á-phenyl-2-piperidine acetate

18

Pentazocine**
(pentazocin)

(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

19

Phencyclidine
(fenciklidin) /PCP/

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

20

Phenmetrazine
(fenmetrazin)

3-methyl-2-phenylmorpholine

21

Poppy straw** (mákszalma)

 

22

Secobarbital
(szekobarbitál)

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

23

Tapentadol
(tapentadol)

3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol

24

Zipeprol
(zipeprol)

á-(-á-methoxybenzyl)-4-(â-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol

 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

 

Megjegyzés:

A P2 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált II. lista alapján készült, kiegészítve a

**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása,

***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

2-sel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik.

 

Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3)

 

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/
illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

2

Amobarbital
(amobarbitál)

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

3

Butalbital
(butalbitál)

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

4

Cathine
(katin) / (+)-norpseudo-ephedrine/

(+)-(S)-á-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

5

Cyclobarbital
(ciklobarbitál)

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

6

Flunitrazepam
(flunitrazepám)

5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

7

Glutethimide
(glutetimid)

2-ethyl-2-phenylglutarimide

8

Pentobarbital
(pentobarbitál)

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

 

Megjegyzés:

A P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált III. lista alapján készült.

 

Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4)

 

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

2

Allobarbital
(allobarbitál)

5,5-diallylbarbituric acid

3

Alprazolam
(alprazolám)

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-á] [1,4]benzodiazepine

4

Amfepramone
(amfepramon) /Diethylpropion/

2-(diethylamino)propiophenone

5

Aminorex
(aminorex)

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

6

Barbital
(barbital)

5,5-diethylbarbituric acid

7

Benzfetamine
(benzfetamin) /Benzphetamine/

N-benzyl-N, á-dimethylphenethylamine

8

Bromazepam
(Bromazepám)

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

9

Brotizolam
(brotizolám)

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-s-triazolo[4,3-
á][1,4]diazepine

10

Butobarbital
(butobarbitál) /5-butyl-5-
ethylbarbituric acid/

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

11

Camazepam
(kamazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one dimethylcarbamate (ester)

12

Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)

7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

13

Clobazam
(klobazám)

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

14

Clonazepam
(klonazepám)

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

15

Clorazepate
(klórazepát)

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

16

Clotiazepam
(klotiazepám)

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-
diazepin-2-one

17

Cloxazolam
(kloxazolám)

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

18

Delorazepam
(delorazepám)

7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

19

Diazepam
(diazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

20

Estazolam
(esztazolám)

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-á][1,4] benzodiazepine

21

Ethchlorvynol
(etklórvinol)

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

22

Ethinamate
(etinamát)

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

23

Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate

24

Etilamfetamine
(etilamfetamin) 
/N-ethylamphetamine/

N-ethyl-á-methylphenethylamine

25

Fencamfamin
(fenkamfamin)

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

26

Fenproporex
(fenproporex)

(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile

27

Fludiazepam
(fludiazepám)

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

28

Flurazepam
(flurazepám)

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

29

Halazepam
(halazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

30

Haloxazolam
(haloxazolám)

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

31

Ketazolam
(ketazolám)

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

32

Lefetamine
(lefetamin) /SPA/

(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

33

Loprazolam
(loprazolám)

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) 
methylene]-8-nitro-1H
-imidazo[1,2-á][1,4]benzodiazepin-1-one

34

Lorazepam
(lorazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

35

Lormetazepam
(lormetazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

36

Mazindol
(mazindol)

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-á]isoindol-5-ol

37

Medazepam
(medazepám)

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

38

Mefenorex
(mefenorex)

N-(3-chloropropyl)-á-methylphenethylamine

39

Meprobamate
(meprobamát)

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

40

Mesocarb
(mezokarb)

3-(á-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine

41

Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

42

Methyprylon
(metiprilon)

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione

43

Midazolam
(midazolám)

8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazol [1,5-á] 
[1,4]benzodiazepine

44

Nimetazepam
(nimetazepám)

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

45

Nitrazepam
(nitrazepám)

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

46

Nordazepam
(nordazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

47

Oxazepam
(oxazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

48

Oxazolam
(oxazolám)

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

49

Pemoline
(pemolin)

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

50

Phendimetrazine
(fendimetrazin)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

51

Phenobarbital
(fenobarbitál)

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

52

Phentermine
(fentermin)

á,á-dimethylphenethylamine

53

Pinazepam
(pinazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

54

Pipradrol
(pipradrol)

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

55

Prazepam
(prazepám)

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

56

Pyrovalerone
(pirovaleron)

4’-methyl-2-(1-pirrolidinyl)valerophenone

57

Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

58

Temazepam
(temazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

59

Tetrazepam
(tetrazepám)

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

60

Triazolam
(triazolám)

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-] 
[1,4]benzodiazepine

61

Vinylbital
(vinilbitál)

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

62

Zolpidem
(zolpidem)

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-á]pyridine-3-acetamide

 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

 

Megjegyzés:

A P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

 

Az alábbi szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, amennyiben azok e melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:

 

1.    Azok

1.1.    az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.2.    a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3.    a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4.    az adamantil-indolil-keton (indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-il)metanon, indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-2-il)metanon)

 

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

 

1.1.1.    az indolváz nitrogénatomjához

1.1.1.1.    legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport vagy

1.1.1.2.    az 1.1.1.1 szerinti csoport hidroxi-, ciano-, cikloalkil-, cikloalkenil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik

1.1.2.    az indolváz 2-es helyzetben lévő szénatomján

1.1.2.1.    metilcsoportot vagy etilcsoportot tartalmazhat

1.1.3.    a naftil-, illetve fenilcsoport

1.1.3.1.    1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.1.3.2.    metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.1.3.3.    halogénatomot, azido-, dimetilamino-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot tartalmazhat.

 

2.    Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion kivételével, amelyekben

2.1.    a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1.    legfeljebb 3 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

2.2.    a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

2.2.1.    halogénatomot, metilcsoportot, etilcsoportot, metoxicsoportot, metiléndioxicsoportot tartalmazhat

2.3.    a nitrogénatom

2.3.1.    1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2.     benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3.    pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

 

3.    Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1.    az aminocsoport nitrogénje

3.1.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz

3.2.    az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1.    hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

 

4.    Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

4.1.    az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.1.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil vagy metoxialkilcsoportot

4.1.2.    acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.

4.2.    az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet

4.3.    az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

4.4.    a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.4.1.    legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2.    halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, trimetilén-, metiléndioxi-, etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot tartalmazhat.

 

5.    Továbbá az alábbi vegyületek:

 

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés 
/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

2

2-aminoindane
(2-aminoindán)

2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

3

AMT 
(alfa-metiltriptamin)

1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine

4

Camfetamine 
(kamfetamin)

N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine

5

2C-B-BZP

1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine

6

CP 47,497 C8-homológ

2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

7

CPCPP, Gelbes

1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine

8

CRA13

naphthalen-1-yl[4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone

9

D2PM, Diphenylprolinol
(difenilprolinol)

diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol

10

DBZP

1,4-dibenzylpiperazine

11

Desoxy-D2PM
(dezoxi-D2PM)

2-(diphenylmethyl)pyrrolidine

12

Dichlorophenyl-piperazine
(diklórfenil-piperazin)

1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine

13

Dimethocaine
(dimetokain)

3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate

14

DMAA

4-methylhexan-2-amine

15

2-DPMP, Desoxypipradrol
(dezoxipipradrol)

2-(diphenylmethyl)piperidine

16

Etaqualone
(etakvalon)

3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

17

Ethylphenidate
(etilfenidát)

ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

18

GBL, gamma-butyrolactone
(gamma-butirolakton)

dihydrofuran-2(3H)-one

19

Harmin

7-methoxy-1-methyl-9H-b-carboline

20

HU-210

9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

21

5-IAI

5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

22

Ibogain

(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole

23

JWH-307

[5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone

24

MBZP

1-benzyl-4-methylpiperazine

25

MDAI

6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine

26

5-MeO-AMT

1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine

27

3-MeO-PCE

N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine

28

4-MeO-PCP

1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

29

5-MeO-triptamin

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine

30

b-Me-PEA

2-phenylpropan-1-amine

31

Methoxetamine
(metoxetamin)

2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone

32

MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

33

1-naphyrone 
(1-nafiron)

1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

34

2-naphyrone 
(2-nafiron)

1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

35

N-benzyl-1-PEA
(N-benzil-1-PEA)

N-benzyl-1-phenylethanamine

36

ODT, O-desmethyltramadol
(O-dezmetiltramadol)

3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol

37

pCPP

1-(4-chlorophenyl)piperazine

38

pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)

8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate

39

pFPP

1-(4-fluorophenyl)piperazine

40

Phenazepam
(fenazepam)

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

41

1-phenyl-propyl-amine
(fenilpropilamin)

1-phenylpropan-1-amine

42

pMeOPP

1-(4-methoxyphenyl)piperazine

43

Salvinorin A
(Szalvinorin A)

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-4,10-
dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester

44

TFMPP

1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine