ROOM FOR
CHANGE

Пространство за промяна

ENHUBGGR PTSRSKPLRO

УЛИЧНАТА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ Е
НАРАСТВАЩ ПРОБЛЕМ В НАШИТЕ ГРАДОВЕ

Размянята на консумативи за инжектиране сред хората, които използват наркотици, крие рискове от заравяване с кръвнопреносими инфекции, като хепатит С и ХИВ. На използваните игли и спринцовки, изхвърлени по улиците, се гледа с много лошо око от хората, живеещи в района. Разрешаването на този проблем не зависи от полицията. Арестите на хората, които употребяват наркотици, не намаляват броя на употребяващите, но ги принуждават да приемат по по-рискови начини и да изхвърлят инструментите си възможно най-бързо. Старите методи за борба с проблемите с наркотиците не работят. Тази кампания намира ново разрешение на проблема - предоставяне на стаи за консумация.
Ако създадем пространства, в които употребяващите наркотици могат да ги използват със стерилни консумативи, в супервизирана среда, можем да намалим рисковете от свръхдози, предаването на кръвнопреносими инфекции и да намалим количеството на изхвърлените консумативи по улиците си. Компанията "Пространство за промяна" цели да промотира прагматични решения на проблемите с наркотиците - моля, проверете по-надолу, за да намерите повече информация относно проблемите и реалните решения, които са доказали своята ефективност в много големи градове по света! Ако сте съгласни, че наказанията не променят статуквото, моля попълнете нашата петиция!

(Този уебсайт представя състоянието на кампанията за 2015 г.)

Открита наркосцена Хората, които употребяват наркотици, често са маргинализирани в обществото: нямат работа, дом или семейство. Те прекарват голямат част от живота си по улиците, набавяйки си наркотици, които употребяват по тъмни алеи и входове, в нехигиенични условия. Това причинява неудобство на живущите в квартала. Нерядко те споделят използвани игли и спринцовки, а след това ги изхвърлят на улицата, за да не бъдат арестувани от полицията.

Инфекции Всяко трето инфектиране с ХИВ, извън южната част на Африка, се асоциира с размяната на игли и спринцовки между хора, които използват наркотици. Друг, по-малко познат вирус - хепатит С - е дори по-заразен и сега се разпространява сред инжекционно употребяващите наркотици по-бързо, отколкото във всяка друга група. Лечението на тези инфекции струва много повече от превенцията с раздаване на стерилни консумативи за инжектиране и осигурявавено на хигиенична среда.Photo: Ben art core

Нови огнища на ХИВ в Европа Дълго време нивата на инфектиране с ХИВ сред хората, които употребват наркотици, се запазваха ниски в повечето европейски страни. Сега това се променя в резултат от финансовата криза в Европа. Често общественото здраве и социалните услуги са първите жертви на мерките за строги финансови икономии. Градове като Атина, Букурещ и София се сблъскаха с високи нива на заразяване, сред хората които употребяват наркотици. От примери в други страни знаем, че епидемията не спира само в групата на употребяващите наркотици, а се разпространява в генералната популация, чрез необезопасен секс.

Легални синтетични наркотици През 2009 имаше безпрецедентна вълна на разпространение на нови синтетични наркотици в Европа. Тези вещества, често определяни като "легална синтетика" от медиите, не са част от наркотиците в забранителните списъци, но имат близки ефекти до тях. В някои градове, като Будапеща и Букурещ, хиляди хора, употребяващи наркотици, започнаха да инжектират тези нови субстанции. Докато хероина се инжектира 3-4 пъти дневно, тези вещества се приемат 10-15 пъти дневно, повишавайки рисковете от инфектиране.

Замърсени игли и спринцовки Използваните игли и спринцовки, капачки и останалите консумативи за инжектиране ежедневно присъстват в тези части на града, където хората употребяват наркотици по улиците. Независимо, че няма регистрирани случаи на заразяване на хора, които са имали досег с тях, тези отпадъци често генерират страх, гняв, отвращение и фрустрация.

НАКАЗАНИЕТО НЕ Е РЕШЕНИЕ

По-големият брой патрулиращи полицаи и повечето арести не намаляват употребата на наркотици или разпространението на замърсени игли и спринцовки. Напротив, страхът от полицията кара употребяващите да изхвърлят мръсните си консумативи възможно най-бързо. Има доказателства, че ограничаването на достъпа до чисти консумативи за инжектиране, няма да намали броя на хората, употребяващи наркотици, а ще усили споделянето на общи игли и спринцовки, което ще причини нови заразявания с кръвнопреносими инфекции. Пренаселените затвори се превръщат в инкубатор на инжекционната употреба на наркотици и разпространието на инфекции.

ЧЕТИРИСТЪЛБОВ МОДЕЛ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С НАРКОТИЦИТЕ

pillars

Превенция“ за хората, които не са ползвали наркотици или само експериментират с тях, трябва да се промотира научно доказано обучение в училищата, сред семействата и в клубовете за забавление!

pillars3

Лечение“ за хората, които искат да спрат употребата на наркотици, е нужно да се предоставят консултиране, детоксификация, терапевтични общности и програми за социална реинтеграция.

pillars2

Намаляване на щетите “ за инжекционно употребяващите наркотици трябва да се осигурят стерилни консумативи за инжектиране и безопасно среда, където те могат да употребяват, без да притесняват останалите, да се избягва инфектирането и свръхдозите. Тези програми трябва да са вход към други услуги!

pillars4

Приложение на закона“ за да защити обществото, полицията трябва да запази публичните пространства безопасни, като насочва хората, които взимат наркотици, към стаите за консумация.

Това наричаме метода на четирите стълба. Всеки град трябва да създаде собствена стратегия за наркотиците, базирана на тези четири стълба, да осигури координация и адекватно финансиране за изпълнението й. Градовете, които въведат този метод, ще могат да постигнат големи успехи в намаляването на употребата на наркотици на обществени места и намаляването на вредите. Първите градове, които експериментираха с този подход, бяха в Швейцария. Първата стая за консумация тям е отворена през 1986г., след което други градове последваха примера им - Холандия, Германия, Испания, Австралия, Канада, Дания, Люксембург и Норвегия. Стая за консумация беше открита и в Атина през 2013, а следващите ще бъдат отворени в Париж и Лисабон. В момента в тези страни има над 90 стаи за консумация на наркотици. И докато употребата на наркотици не се увеличава, в тях са спасени много човешки животи. В стаите за консумация няма нито един смъртен случай от свръхдоза.

Все повече градове осъзнават, че преследването и наказването на хората, които употребяват наркотици, създава много проблеми, но ако създадем защитена и хигиенична среда, супервизирана от здравни и социални професионалисти, можем да намалим свръхдозите, уличната употреба на наркотици с всичките й рискове, замърсяването на публичната среда и разпространението на инфекции. И като бонус, тези стаи могат да подпомогнат зависимите хора да започнат лечение!

СТАИ ЗА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ

Стаите за безопасна употреба на наркотици не са лукс - те са инвестиция, която ще е полезна за цялото общество, а не само за хората употребяващи наркотици! В градовете където тези стаи работят

Уличната употреба на наркотици намалява Употребяващите наркотици вече не се инжектират по тъмни алеи и паркове, а в супервизирани стаи;

Нивото на инфектиране с кръвнопреносими инфекции е намалено Употребяващите наркотици използват стерилни консумативи и не споделят инструментите си;

Повече хора, употребяващи наркотици, постъпват на лечение Зависимите хора са мотивирани и имат достъп до лечебни програми, повече хора ще спрат да употребяват наркотици;

Замърсяването с изхвърлени игли и спринцовки намалява Замърсените игли и спринцовки от стаите за инжектиране се унищожават безопасно, а нито една игла не излиза по улиците;

Броят на смъртни случаи от свръхдоза е намален Ако някой направи свръхдоза в стаята, здравните специалисти могат незабавно да се намесят.

Решения

Цюрих

Цюрих имаше голяма сцена за улична употреба на наркотици в началото на 90те, но градът прие подхода на четирите стълба в стратегията си за наркотиците и въведе нови услуги за намаляването на вредите, включително стаи за безопасна консумация. Сега ситуацията е нормализирана. Швейцарският модел е огромен успех, намали броя на смъртни случаи и страданието, както и неудобството от уличната употреба. Гледайте филма на HCLU/Drugreporter™s!

Барселона

Барселона отвори стаи за инжектиране във всеки един от кварталите си, за да предостави алтернативно място за употребяващите наркотици, които се инжектираха на улицата. След първоначално неодобрение, местните жители разбраха, че този подход е успешен за намаляването на вредите от употребата на наркотици за цялото общество.

Ванкувър

В края на 90те, Ванкувър, град на западния бряг на Канада, се сблъска с голямо повишение на инжекционната употреба на наркотици и причиняваните от нея вреди - ХИВ и смъртни случаи от свръхдози. Градските лидери разбраха, че наказанията не са решение на проблема и приеха стратегията на четирите стълба, за да се преборят с проблемите. Гледайте нашето видео, за да научите повече за революционния подход на Ванкувър - InSite- първата легална стая за консумация в Северна Америка и OnSite - център за детоксификация и социални услуги!

Копенхаген

Копенхаген е дом на хиляди употребяващи хероин, които живеят на улицата. Смъртните случаи от свръхдози и уличната наркосцена шокират обществеността. Сега градът подкрепя мобилна стая за консумация, така че употребяващите да не се инжектират на публични места, а в безопасно място, където свръхдозите са предотвратими. Гледайте филма на DrugreporterвЂs !

Франкфурт

Франкфурт е една от столиците на намаляването на вредите в Европа. Преди време градът беше пълен с улична употреба на наркотици - в началото на 90те, за да се справи със свръхдозите и ХИВ епидемията, градът отвори стаи за инжектиране. Група от употребяващи наркотици, наречена Feger Flotte, събира използвани игли и спринцовки по улиците. Foto: Frankfurter Neue Presse, Rüffer

Участващи градове

В тази кампания участват неправителствени организации от осем града: Атина, Белград, Братислава, Букурещ, Будапеща, Порто, София и Варшава.

АТИНА

Гърция е една от страните, която беше най-тежко ударена от икономическата криза в Европа. Според ОКАНА (подкрепена от държавата служба за лечение на зависимости) инжекционната употреба на наркотици се е увеличила стремглаво като последствие от нарастващата житейска нестабилност сред младите хора. Официалните оценки са за 25 000 употребяващи наркотици на улицата, повечето от тях живееещи в Атина. Гръцкият съюз на хората, употребяващи наркотици, твърди обаче, че само в Атина реалният брой на употребяващите е около 30 000 или повече – хора, които никога не са влизали в контакт с официалните служби и затова са останали извън статистиките. Дълго време политиците смятаха, че могат да елиминират проблема с наркотиците чрез полицейси мерки и затвор, като в същото време достъпът до лечение и до чисти игли и спринцовки беше много по-малък в сравнение с повечето градове от Западна Европа. В резултат от това, хората често използваха чужди спринцовки, което доведе до инфекции с хепатит С и ХИВ. Между 2006 и 2011 имаше общо 9 нови случая на ХИВ сред употребяващите наркотици, но само през 2011 бяха регистрирани 256 нови случая!

Когато мащабната ХИВ епидемия удари страната, започна постепенна смяна на подхода: правителството инвестира повече пари в основни услуги за намаляване на вредите (работа на терен, бързи тестове, навременно свързване с болничните отделения по инфекциозни болести, които предоставят лечение), но епидемията изискваше дори още по-ефективни стратегии. Много повече чисти спринцовки бяха раздадени и повече хора постъпиха в лечебните служби, но не беше отворен приют за бездомните употребяващи, нито се постигна намаляване на времето за чакане за влизане в заместителни прорами. Намаляването на вредите можеше да бъде подкрепено чрез включването на много хора на заместително лечение, които предложиха да работят доброволно, но чиито услуги бяха категорично отказани. В тези трудни времена, гражданското общество, а не правителството, пое лидерството – чрез натиск върху основните фигури, чрез инициативи за информиране на хората по улиците и чрез безрезервно посвещаване на по-хуманен и здрав свят. Photo: Ben art core

През 2013 ОКАНА отвори първият център за консумаця на наркотици в Атина, в който стотици употребяващи всеки месец можеха да избегнат инфекциите, като се инжектират в по-безопасна среда, отколкото на улицата. Сега епидемията е под контрол, но още има какво да се направи. За съжаление центърът за консумация на наркотици беше затворен в резултата на нормативни проблеми и хората все още трябва да чакат с години, за да влязат на лечение. Гражданските организации се борят за повече превенция, лечение и намаляване на вредите и за по-малко стигма, изолация, криминализация и наказания. Нашият партньор за кампанията в Гърция е Гръцкият съюз на хората, употребяващи наркотици. За да научите повече за ситуацията в Гърция, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Гръцкият съюз на хората, употребяващи наркотици.

БЕЛГРАД

Белград е кръстопът на множество маршрути за трафик на хероин. В града има значителен брой инжекционно употребяващи наркотици, като много от тях са от маргинализираното ромско етничестко малцинство. Повечето от тези употребяващи живеят в изключителна бедност, изолирани от обществото. Благодарение на грантовете от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, няколко програми за намаляване на вредите, като например раздаване на чисти игли и спринцовки, бяха въведени в Сърбия през първото десетилетие на века. Засега нивата на разпространение на ХИВ сред употребяващите наркотици остават ниски, но достъпът до услуги за намаляване на вредите далеч не е адекватен, като най-добър показател за риска е високата превалентност на хепатит С.

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция! Нашият партньор за кампанията в Сърбия е Ре-генерация За да научите повече за ситуацията в Сърбия, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Ре-Генерация.

БРАТИСЛАВА

Инжекционната употреба на метамфетамин (познат в Словакия като Первитин) нараства в Братислава в последните години. Голяма част от инжекционно употребяващите наркотици са от ромското малцинство – социално маргинализирани и със слаб достъп до каквито и да е здравни служби. В някои части на града откритата употреба на наркотици тревожи хората, които живеят наоколо. Употребяващите наркотици често се инжектират на стълбища и в храсти, като ползват общи игли и спринцовки. Четирима от десет за инфектирани с вируса на хепатит С. Източник: Уикипедия. >Фото: Естер Ердели Фотографи

Законите за наркотиците са строги и хората, които употребяват, често не смеят да посещават социални услуги, заради страха от арест. Само няколко организации предоставят превенция, лечение и намаляване на вредите, но градската управа не им предоставя никакво финансиране и няма общинска стратегия по наркотиците, която да се справя с проблемите. Правителството в момента обмисля да декриминализира употребата на наркотици и изглежда, че това е моментът за промяна. Подкрепете местните граждански организации, като Одисеус, да настояват за нова политика по наркотиците, основана на превенция, лечение , намаляване на вредите и по-малко наказания. Подпишете нашата петиция! Фото: Естер Ердели Фотографи ОдисеусЗа да научите повече за ситуацията в Словакия, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Одисеус.

БУКУРЕЩ

В продължение на много години случаите на ХИВ инфекция бяха много редки сред употребяващите наркотици в Букурещ. В последните години ситуацията се промени драматично, като броят на инфектираните се повиши от четири нови случая през 2007 до 801 за периода до 31 декември 2014. Защо? Отчасти защото пазарният бум на новите психоактивни стимуланти (продавани като етноботаникъл) доведе до бърз ръст на броя на инжектиранията: ако един хероинов потребител инжектира 4-5 пъти на ден, един потребител на стимуланти инжектира 10-15 пъти. Другото обяснение е, че достъпът до чисти игли и спринцовки драстично намаля в същия период, така че хората ползват повече общи игли и спринцовки, което води до нови инфекции.Източник: Уикипедия

В Румъния има програми за намаляване на вредите, които имат за цел да предотвратят ползването на общи инструменти за инжектиране и (впоследствие) кръвнопреносимите инфекции. Тези програми помагат също така на употребяващите да постъпят на лечение. Повечето от тези програми бяха подкрепени от Глобалния фонд, но след като страната влезе в ЕС, тя вече не е допустима за тези средства. Нито правителството, нито общинската власт, предоставят финансиране, за да осигурят устойчивост на програмите за намаляване на вредите, заради което тези услуги бяха принудени да се свият.

От 2010 финансирането за намаляване на вредите се случва неравномерно, като организациите продължават да работят, но при трудно и изобретателно съвместяване на обмена на спринцовки и заместителното лечение в рамките на по-широки програми от Европейските структурни фондове. Въпреки че намаляването на вредите е широко прието и припознато от управляващите, позитивните изказвания не са подкрепени с финансов ангажимент. Тази ситуация води до прекъсване в услугите, както стана през юли 2013. Тогава, изправени пред перспективата от временно спиране заради липса на стерилни консумативи и лекарства, гражданските организации, заедно с хора, употребяващи наркотици, излязоха на протест и настояха за спешна подкрепа за програмите за намаляване на вредите.

Много употребяващи живеят на улицата, а през зимата в градската канална система под земята, където няма чиста вода или условия за хигиена. Замърсените игли и спринцовки и нарушенията на обществения ред са постоянен източник на безпокойство за общността. Гражданските организации сега настояват за създаването на център за консумация на наркотици, където хората ще могат да употребяват наркотици под медицинско наблюдение, в хигиенична среда, без изхвърляне на мръсни инструменти или притесняване на други хора. Букурещ се нуждае от четиристълбова стратегия по наркотиците и от подкрепа за превенция, лечение и намаляване на вредите, както и от обучени полицаи, които да сътрудничат с тези служби. Подкрепете нашата петиция! Нашият партньор за кампанията в Румъния е Румънската мрежа за намаляване на вредите. За да научите повече за ситуацията в Румъния, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Румънската мрежа за намаляване на вредите.

БУДАПЕЩА

Будапеща преживя значителна промяна в пазара на наркотици от 2009: употребата на хероин спадна почти до нула, докато хиляди хора инжектират нови психоактивни вещества – синтетични стимуланти, произведени в Китай и Индия. Тези наркотици се инжектират по-често, по 10-15 пъти на ден. Хиляди маргинализирани инжектиращи, много от които роми, живеят в бедни квартали, без достъп до здравни услуги, като се инжектират в затънтени места, паркове и изоставени сгради. Изхвърлените спринцовки предизвикват обществена тревога, а използването на общи игли и спринцовки води до инфекции. Между 2011 и 2014 ръстът на хепатит С сред инжектиращите се е увеличил почти двукратно.

За съжаление местните управляващи не разпознават реалната причина на проблема, а вместо това, обвиняват програмите за обмен на игли и спринцовки за увеличаването на уличната употреба на наркотици. В резултат от това, две от тези програми бяха затворени миналата година. Решението не е в затварянето на здравни служби, които помагат на хората, а в това да бъдат подкрепени да създават чиста и безопасна среда, където употребяващите наркотици да могат да отидат, вместо да се инжектират по улиците. Будапеща се нуждае от стратегия по наркотиците, основана на превенция, лечение, намаляване на вредите и прилагане на закона, а също така от координатор по наркотиците и бюджет за прилагане на стратегията. Помогнете ни да променим политиките по наркотиците и подпишете нашата петиция! За да научите повече за ситуацията в Унгария, вижте филма на Дръгрипортър.

СОФИЯ

В София има хиляди хора, които инжектират наркотици, много от тях живеят в бедност в покрайнините на града. Много от тези употребяващи наркотици принадлежат към маргинализирани групи от обществото, като ромите, с високо ниво безработни или бездомни. Много употребяващи се инжектират на улицата, в рискова среда, с ограничен достъп до чисти игли и спринцовки – аптеките често отказват да обслужват употребяващи наркотици и има само една организация, която предоставя стерилни комплекти. Откритата сцена на употреба и изхвърлените замърсени инструменти за инжектиране подклаждат конфликти в общността, а негативното медийно отразяване води до полицейски акции. Източник: Уикипедия

България има едни от най-строгите закони по отношение на наркотиците в Европейския съюз. В страната с 8 милиона население, 800 човека влизат в затвора всяка година за престъпления, свързани с наркотиците. Затворите не са начин да се спрат хората да употребяват наркотици. Според оценки на администрацията на затворите, около 20 процента от затворниците са наркозависими. Много от тях развиват проблемна употреба след като влязат в затвора. Страхът от полицейски арести кара употребяващите да взимат наркотици по рисков начин и да изхвърлят употребените спринцовки веднага.

Има някои тревожни тендеции по отношение на инфекциите сред употребяващите наркотици. Разпространението на ХИВ се е повишило от 74 случая през 2004 до 157 нови случая през 2012, а ръстът на хепатит С е над 70%. Разходите за превенция на ХИВ и хепатит С са много по-малки, в сравнение с разходите за лечение. София няма стратегия по наркотиците, градът предоставя нищожно финансиране за превенция, лечение и намаляване на вредите. Помогнете ни да накараме управляващите да чуят професионалистите, които предоставят услуги и да направят наистина необходимото за намаляване на вредите от употребата на наркотици – подпишете петицията тук! Инициатива за здраве. За да научите повече за ситуацията в България, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Фондация „Инициатива за здраве“.

ВАРШАВА

В Полша има около 15 000 човека, които употребяват наркотици инжекционно. Във Варшава има адекватно покритие със заместителни програми, така че повечето от употребяващите, които нямат достъп до такова лечение, са концентрирани в други големи градове, като Катовице или Гданск. Източник: Уикипедия

Много от тези хора инжектират хероин на опасни места, където ползването на общи игли и спринцовки предизвиква множество свръхдози и заразявания с ХИВ и хепатит С. В някои части на Варшава има конфликти между употребяващите и другите граждани заради изхвърлените спринцовки и други замърсявания. Полският закон за наркотиците е строг и много млади хора стигат до съд заради дребни престъпления, свързани с наркотиците. Увеличаването на броя на хората в затвора обаче не е довело до никакво намаляване на употребата на наркотици. Истинското решение е в това да се лекуват хората, които имат зависимост, и да се намаляват смъртните случаи и заболяванията с помощта на прагматични интервенции, като раздаването на чисти игли и спринцовки.

Хероиновата зависимост може да се лекува с помощта на опиоидна заместителна терапия – което означава с предписани лекарства като метадон и бупренорфин. За съжаление само малцина от хероиновите потребители имат достъп до медицинско лечение и стерилни игли и спринцовки. Професионалните организации, които работят за намаляване на вредите от употребата на наркотици смятат, че има нужда от нова законова рамка, която да позволи разкриването на комплексни центрове за лечение с последователна грижа – място за употребяващи, където те не само ще могат да инжектират наркотици в стерилна, наблюдавана среда, но и където ще бъдат мотивирани да променят живота си и да се интегрират в обществото. Действайте и подкрепете нашата петиция за по-безопасна Вършава – град, който подкрепя истинските решения, а не наказанията!
Нашият партньор за кампанията в Полша е Полската мрежа за политика по наркотиците. За да научите повече за ситуацията в Полша, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Полската мрежа за политика по наркотиците.

ПОРТО

Порто преживя огромно увеличение на инжекционната употреба на наркотици през 80-те; хората бяха шокирани от гледката на млади хора, които се инжектират на улицата, и настояваха полицията да се намеси. Криминализацията на хората, употребяващи наркотици не помогна, но вместо това резултатът беше рязко повишение на случаите на ХИВ и фатални свръхдози, защото употребяващите наркотици бяха избутани в маргинализирани общности. Португалското правителство декриминализира употребата на наркотици през 1999 и прие нова стратегия по наркотиците, насочена към предоставяне на превенция, лечение и услуги за намаляване на вредите сред употребяващите. Значителен брой употребяващи постъпиха на лечение, а тези, които не искаха да спрат с инжектирането, получаваха чисти игли и спринцовки. Този нов подход даде плодове и проблемите, свързани с инжекционната употреба на наркотици намаляха.

Когато икономическата криза удари Португалия, здравните и социалните служби станаха жертва за мерките за икономии. Употребяващите наркотици са „непопулярни“, така че винаги е лесно да се свие финансирането за услугите, насочени към тях. Но цената на това ще бъде платена от цялото общество, чрез смъртни случаи, болести и престъпления. Инвестицията в превенция, лечение и намаляване на вредите е инвестиция в бъдещото превръщане на Порто в по-здрав и по-безопасен град. Вече има програми, които предоставят заместителни медикаменти и стерилни комплекти за инжектиране на хората, употребяващи наркотици – бъдещата стъпка е да се създадат стаи, където те да могат да се инжектират в наблюдавана и хигиенична среда, вместо на улиците и по стъблищата. Знаем от опита на други градове, че тези стаи могат да бъдат отправна точка към други служби – такива за детоксификация и рехабилитация. В Португалия съществува правна рамка, която позволява създаването на стаи за консумация, но всеки още никой не я е ползвал. Време е управляващите да започнат да използват тази рамка – подпишете нашата петиция и искайте да го направят! Нашият партньор за кампанията в Португалия е АПДЕШ. За да научите повече за ситуацията в Португалия, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на АПДЕШ.