Bulgária

2007. május 25.

Bulgária zászlója

 

 

 

 

 

Jogszabályi háttér

Bulgáriában a kábítószerekkel kapcsolatos szabályokat nagyrészt a bolgár Büntető Törvénykönyv tartalmazza, amelynek legújabb, kapcsolódó kiegészítése 2000-ben történt meg. Új nemzeti drogstratégia kidolgozására 2002-2007 között került sor, a kapcsolódó egyeztetések pedig napjainkig folyamatosan zajlanak. 

Illegális drogok

A bolgár szabályozás az illegális drogok alábbi fajtáit különbözteti meg:

1. kategória: magas kockázatú anyagok gyógyászati alkalmazás nélkül

2. kategória: magas kockázatú anyagok gyógyászati alkalmazással

3. kategória: (csekélyebb) kockázatot jelentő anyagok

4. kategória: prekurzorok (drogok előállítására alkalmas anyagok)   

Legfontosabb (és leggyakoribb) elkövetési magatartások, büntetési tételek

A Büntető Törvénykönyv önmagában a fogyasztást nem rendeli büntetni, az illegális drogok birtoklását azonban a Törvénykönyv 354a cikkelye drákói szigorral bünteti (a fogyasztás és a birtoklás pedig ritkán jár egymás nélkül).

Az egyes kategóriákba tartozó drogok birtoklása más-más büntetési tételeket von maga után, így például a magas kockázati tényezőt jelentő drogok birtoklása 10-15 évig tartó szabadságvesztést, a kevesebb kockázatot jelentő drogok birtoklása pedig 3-15 évig tartó börtönbüntetést. A 354a cikkely 3§-a alapján a drogfüggők enyhébb megítélésben részesülnek.  

Elterelés lehetősége

A jelenlegi szabályozás alapján Bulgáriában a kábítószerekkel kapcsolatos ügyekben a büntetőeljárás nem kerülhető el rehabilitáción történő részvétellel.   

Ugyanakkor a Bolgár Egészségügyi Minisztérium 2000-ben kiadott rendelete nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, így támogatják a tanácsadást, az – akár mobil, helyben történő – egészségügyi ellátást, a tűcsere-programokat; és fontosnak tartják az ex-drogfüggők visszatalálását, integrálását a társadalomba. 

Csekély és jelentős mennyiség

Nincs információ.

 

Újdonságok

Bulgáriában a droghasználat miatt felmerülő problémák széleskörű társadalmi viták tárgyát képezik.

Kiemelten foglalkoznak annak megvitatásával, hogy csekély mennyiségű kábítószer birtoklása esetén mentesülhessen-e az elkövető a büntetőjogi következmények alól, és ha igen, akkor hogyan tehető különbség egy, pusztán a napi kábítószeradagját birtokló drogfüggő, és egy olyan drogkereskedő között, aki adott esetben maga is kábítószer-függő.

A leghatékonyabb kezelési lehetőségekről is folyamatos társadalmi egyeztetés folyik, így a droghasználók megközelítését célzó rehabilitációs programokról, ötletekről is. Ezen belül a legtöbben terápiás (és szinten tartó) közösségek létrehozásában látnak fantáziát, amelyek metadon alapú terápiával, vagy teljesen gyógyszer-mentesen működhetnének.

 

 

Forrás: http://www.emcdda.europa.eu 

Frissítve: 2015.08.11.