Ciprus

2007. május 25.

Jogszabályi háttér

Cipruson a bódító hatású drogokról és a pszichotróp anyagokról egy 1977-es törvény rendelkezik, amely napjainkig több bővítésen is átesett. Jelenleg a 2003-ban hatályba lépett változata van érvényben, amely többek között szigorú előírásokat tartalmaz az egyes tiltott szerek exportját/importját/előállítását/birtoklását és használatát illetően, valamint meghatározza a fontosabb elkövetési magatartásokat és az ezekért kiszabható büntetéseket. 

Külön törvény tartalmazza a drogfüggők kezelésével és rehabilitációjával kapcsolatos szabályokat (1992-től), valamint többféle büntető jogszabály is részét képezi a szabályozásnak. 

Illegális drogok

A ciprusi drogjogi szabályozás három csoportra osztja fel az ellenőrzött anyagokat a törvényhozók által vélelmezett ártalmasságuk és visszaélési potenciáljuk szerint. Ez alapján A, B, és C osztályba sorolják az anyagokat – az A osztályba a legmagasabb, míg a C osztályba a legalacsonyabb kockázati tényezőt jelentő szerek tartoznak. A kiszabható büntetések mértéke is az érintett drog fajtájához igazodik.

Legfontosabb (és leggyakoribb) elkövetési magatartások, büntetési tételek

Az A vagy B osztályba tartózó drogok birtoklását akár életfogytiglani, a C osztályba tartozó anyagokét akár 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik – a birtokolt mennyiségnek megfelelően.

A ciprusi törvény szerint ugyanis egy bizonyos mennyiségi határ felett minden birtoklás kereskedelmi célzatúnak számít.

Elterelés lehetősége

A ciprusi hatóságok szigorúan járnak el a droggal kapcsolatos esetekben, de egyes esetekben az ügyész eltekint a büntetőeljárás lefolytatásáról az eset körülményeire hivatkozva.

Egy 1992-es határozat alapján a bíróság nem szabhat ki 1 évnél több börtönbüntetést arra a 25 évnél fiatalabb elkövetőre, aki személyes használat céljából először tartott magánál illegális drogot.

Ugyanezen határozat lehetővé teszi a függőnek nyilvánított személyek számára, hogy a büntetőeljárás alternatívájaként kezelésen vegyenek részt.

Csekély és jelentős mennyiség

Egy 2003-as jogszabály módosítás bevezette a személyes használatra történő birtoklás mennyiségi limitjeit (maximum 3 cannabis-növény vagy 30 gramm cannabis; maximum 10 gramm kokain vagy ópiumszármazék).

Újdonságok

A hatályos büntetőjogi szabályozás felülvizsgálatát napjainkig folyamatosan egy külön erre a célra alakult Bizottság végzi, amelynek tagjai az Anti-drog Tanács, az Egészségügyi Minisztérium, a Vámhivatal, egyes kamarák, rendőri szervek és gyógyszerészeti szolgáltatók köréből kerülnek ki.

2010 óta a prekurzorok tartását két évig terjedő börtönnel vagy maximum 10000 Euro pénzbírsággal büntetik. 2011-ben a dizájner drogokra reagálva Ciprus generikus szabályozást vezetett be.

 

Forrás: http://www.emcdda.europa.eu  

Frissítve: 2015.08.11.